Skip to main content

Velkommen til vores hjemmeside

Vordingborg fysioterapi og træning er en klinik der udover manuel behandling af bevægeapparatet også tilbyder aktiv fysioterapi i form af superviseret træningsterapi i klinikkens træningsfaciliteter. Vi er medlem af Danske Fysioterapeuter og har overenskomst med sygesikringen. Er du lægehenvist ydes tilskud fra sygesikringen og fra Sygeforsikring Danmark.  I fanebladene oven over kan i se hvad vi tilbyder. For […]

Funktionsnedsættelse og handicap

Funktionsnedsættelse og handicap

Vederlagsfri fysioterapi. For at skabe klarhed omkring ordningen henviser vi  til sundhedsstyrelsens retningslinjer: http://www.sst.dk/publ/Publ2008/Plan/Fysio/VejlVederlagsfriFysioterapi_4jul08.pdf Har du et svært fysisk handicap eller en diagnose på sundhedsstyrelsens diagnoseliste for progredierende sygdomme kan du i samråd med egen læge eller speciallæge blive henvist til behandling under denne ordning. Vi har mange års erfaring med behandling og træning af borgere med fysiske funktionsnedsættelse og  handicap. Herunder sklerose, parkinsson, […]

Effektiv træning til slidgigt

Har du slidgigt kan den rette superviserede træning gøre en forskel! Det er veldokumenteret at slidgigt i lidelsens tidlige stadie, kan behandles med træningsterapi. Specielt gener fra kroppens vægtbærende led knæ, hofte og ryg kan være årsag til en ond cirkel med smerter, inaktivitet og muskelsvækkelse. Over tid resulterende i operationskrævende ledforandringer, manglende lyst til spontan fysisk aktivitet og […]

Fysioterapi

Fysioterapi

Vi tilbyder behandling af lidelser i bevægeapparatet: Herunder udredning, behandling og genoptræning af alt fra overbelastningstilstande, ledskader, følger efter falduheld og traumer, idrætsskader, gigtlidelser, bevægedysfunktioner, holdningsabnormaliteter til kroniske lidelser, handicaps og smertetilstande. Du vil blive undersøgt og behandlet ud fra en indledende dialog omkring din historie. Hvis du er lægehenvist vil lægens diagnose og oplysninger være udgangspunktet. Selve behandlingen vil […]