Vi tilbyder behandling af lidelser i bevægeapparatet:

Herunder udredning, behandling og genoptræning af alt fra overbelastningstilstande, hjemmesideledskader, følger efter falduheld og traumer, idrætsskader, gigtlidelser, bevægedysfunktioner, holdningsabnormaliteter til kroniske lidelser, handicaps og smertetilstande.

Du vil blive undersøgt og behandlet ud fra en indledende dialog omkring din historie. Hvis du er lægehenvist vil lægens diagnose og oplysninger være udgangspunktet. Selve behandlingen vil typisk bestå af enkelte eller kombinationer af:

–          Mobilisering og manipulation af led der ikke bevæger sig normalt.

–          Manuel bløddelsbehandling af smerteudløsende spændte muskler og sener.

–          Ultralyd, laser, kortbølge og schock wave alt efter hvilken vævstype der behandles og helingsfasen det befinder sig i.

–          Specifikke hjemmeøvelser og superviseret træningsterapi i klinikkens faciliteter.

–          Information og vejledning omkring hvordan du skal forholde dig til dit specifikke problem.

 

I det følgende beskrives nogle af de områder vi beskæftiger os meget med:

 

Ryg og nakkebehandling

Da forskningen viser at perioder med inaktivitet og sygemelding er den værste medicin for ryglidelser tilstræbes det at bringe dig tilbage til din normale dagligdag hurtigst muligt og uden de tilbagefald man ofte ser hos rygpatienter.

Vores rygbehandling vil tage udgangspunkt i dine symptomer, varigheden af dem og vil efter indledende undersøgelse bestå af:

–          Ledmobilisering, manipulation og bløddelsbehandling i akutte tilfælde med smerter centreret omkring ryg og bækken..

–          Mckenzie metoden i tilfælde af udstrålende smerter fra ryggen.

–          Superviseret styrke og stabilitetstræning hvis generne er subakutte, kroniske eller hvis du er opereret.

–          Information og vejledning omkring ryggens anatomi samt ergonomi i forbindelse med arbejde og fritid.

Vi følger principperne i region sjællands rygforløbsprogram og har deltaget i dataindsamling til det tværfaglige kursusforløb.

 

Genoptræning efter f.eks. operation og akutte skader:

Vi tilbyder individuel superviseret genoptræning. Fra immobiliseringsfasen til du er hjemmeside-billeder.jpgtilbage på vanligt funktionsniveau eller gerne bedre. Vi følger retningslinjerne fra ortopædkirurgen hvis du er opereret. Foreligger der operationsbeskrivelse og/eller billedundersøgelse så medbring gerne disse. Er du i tvivl om hvornår du må starte genoptræning så kontakt os. Det er vores erfaring at mange er tilbageholdende. Har du f.eks. armen i slynge kan du i mange tilfælde godt starte mobilisering af skulderbladet uden at du belaster det opererede skulderled.

 

Led og muskelsmerter:

Vi behandler både symptomerne og undersøger din funktion således behandlingen målrettes årsagen.

 

Vederlagsfri fysioterapi og holdtræning

Vi har bred erfaring med behandling af den vederlagsfri patientgruppe. Herunder sklerose, parkinsson, leddegigt, apopleksi, bechterew m.fl.

Har du et svært fysisk handicap eller en diagnose på sundhedsstyrelsens diagnoseliste for progredierende sygdomme kan du i samråd med egen læge eller speciallæge blive henvist til behandling under denne ordning. Her er et link til vejledning omkring ordningen. http://www.sst.dk/publ/Publ2008/Plan/Fysio/VejlVederlagsfriFysioterapi_4jul08.pdf

Ved 1ste konsultation vurderes og undersøges dit behandlingsbehov, hvorefter der iværksættes enten holdtræning, individuel behandling eller en kombination af disse.

Træningen og behandlingen målrettes dit funktionsniveau og har til sigte at vedligeholde, forbedre eller forhale forringelse af dit aktuelle funktionsniveau.

Der arbejdes med Danske fysioterapeuters behandlingsplan herunder inddragelse af simple og effektive test af styrke, balance, basismobilitet, og smerteniveau. Derudfra kan vi monitorere om behandlingen har effekt, og vurdere hvilke parametre det er vigtigt at justere på.

Vi tilstræber at skabe en hyggelig atmosfære omkring holdtræningen hvor der er plads til alle uanset niveau. Udover at superviserer træningen, instruerer og deltager vi gerne aktivt i træningen.

 

Idrætsfysioterapi

Michael og Anders har efteruddannelse og kurser inden for idrætsfysioterapi.

Kan du ikke komme den kroniske skade til livs, er du kommet akut til skade? Motionist eller konkurrenceudøver, hos os har du muligheden for en kompetent behandling. Lige fra den indledende undersøgelse og vejledning omkring kontrol af skaden, gennem de forskellige genoptræningsfaser til klartesten før genoptagelse af idrætsaktiviteten.

Vi har selv haft skaderne inde på livet da vi har dyrket håndbold på elite og landsholdsplan. Til daglig lever vi en aktiv livsstil med løb, håndbold, cykling, styrketræning, og triathlon.

 

Børnefysioterapi:

Tine med efteruddannelse inden for børnefysioterapi tager imod børn med motoriske og kognitive problemstillinger.

 

Ultralyd, kortbølge og laser

Alt efter vævstype og vævshelingsfase benytter vi elterapi i form af ultralyd, kortbølge og laser. De tre terapiformer er skånsomme, uden bivirkninger og består henholdsvis af lydbølger, elektromagnetisme og forstærket lys.

 

Træningkort

Ønsker du kompetent træningsinstruktion forud for din træning tilbyder vi træningskort i klinikkens træningsfaciliteter.

 

Massage

Alle kan have gavn af massage. Vi bruger bl.a. massage som led i smertebehandling. Denne traditionelle behandlingsform kan være supplement til den aktive smertehåndtering og i nogen tilfælde nedsætte behovet for medicinsk smerte behandling.

 

Autoriseret Klinisk diætist behandling:

Kostoptimering øger udbyttet af træningsterapi, fremmer vævsheling og kan være et led i behandlingen af bl.a.:

Diabetes

For højt blodtryk

Forhøjet kolesterol

Overvægt hos børn og voksne

Overvægt, eller fejl og underernæring hos børn og voksne

Allergi

Vores diætist Jane Bergman kan sideløbende med den fysioterapeutiske behandling rådgive dig omkring den rette kostsammensætning.

Patienter der er medlem af Sygesikringen Danmark kan få tilskud, hvis behandlingen er lægehenvist.