Vordingborg fysioterapi og træning er en klinik der udover manuel behandling af Fra vinterferien 2012 til Pragtur med pigerne 020
bevægeapparatet også tilbyder aktiv fysioterapi i form af superviseret træningsterapi i klinikkens træningsfaciliteter.

Vi er medlem af Danske Fysioterapeuter og har overenskomst med sygesikringen. Er du lægehenvist ydes tilskud fra sygesikringen og fra Sygeforsikring Danmark.  I fanebladene oven over kan i se hvad vi tilbyder. For tidsbestilling eller spørgsmål kontaktes vi på 55 37 07 22 eller mail fmks@c.dk.

Vores kompetencer er bredt funderet indenfor de reumatologiske, ortopædkirurgiske og neurologiske specialer. Udover den almene fysioterapi tilbyder vi:

– Vederlagsfri fysioterapi til borgere med funktionsnedsættelse og handicaps se link http://www.sst.dk/publ/Publ2008/Plan/Fysio/VejlVederlagsfriFysioterapi_4jul08.pdf.

– Behandling af motorisk usikre børn.

– Idrætsfysioterapi til både motionisten og eliteudøveren.

– Shockbølge behandling til kroniske senelidelser.

– Akupunktur (www.dffas.dk)

– Træningsoptimering til den seriøse atlet eller motionisten. Herunder bl.a. skadesforebyggende træning, sreening og klartest i forbindelse med din idrætsgren.

– Kostvejledning ved Diætist.

– Fysiurgisk massage og velværemassage.

Du kan læse mere om de enkelte tilbud under de selvstændige faneblade.

Vi vil glæde os til at se dig.

De bedste hilsner.

Tine, Michael og Mads