Har du slidgigt kan den rette superviserede træning gøre en forskel!

Det er veldokumenteret at slidgigt i lidelsens tidlige stadie, kan behandles med træningsterapi.

Specielt gener fra kroppens vægtbærende led knæ, hofte og ryg kan være årsag til en ond cirkel med smerter, inaktivitet og muskelsvækkelse. Over tid resulterende i operationskrævende ledforandringer, manglende lyst til spontan fysisk aktivitet og dermed det aktive liv.

De seneste forskningsresultater omkring slidgigt i specielt knæ viser at træning med den rette sværhedsgrad og intensitet kan være 3 gange mere effektiv end vægttab og medicinering alene.

Vi tilbyder slidgigtsforløb efter nyeste kliniske retningslinjer indeholdende:

– vejledning og information omkring slidgigt

– individuelt målrettet træning mhp på egen behandling

– opfølgning med justering af træningen alt efter behov