Vederlagsfri fysioterapi.

For at skabe klarhed omkring ordningen henviser vi  til sundhedsstyrelsens retningslinjer: http://www.sst.dk/publ/Publ2008/Plan/Fysio/VejlVederlagsfriFysioterapi_4jul08.pdf

Har du et svært fysisk handicap eller en diagnose på sundhedsstyrelsens diagnoseliste for progredierende sygdomme kan du i samråd med egen læge eller speciallæge blive henvist til behandling under denne ordning.

Vi har mange års erfaring med behandling og træning af borgere med fysiske funktionsnedsættelse og  handicap. Herunder sklerose, parkinsson, leddegigt, apopleksi, bechterew m.m.

Ved 1ste konsultation vurderes og undersøges dit behandlingsbehov, hvorefter der iværksættes enten individuel behandling, holdtræning eller en kombination af disse.

Behandlingen og træningen følger så vidt muligt kliniske retningslinjer og målrettes dit funktionsniveau. Det overordnede formål er at vedligeholde, forbedre eller forhale forringelse af dit aktuelle funktionsniveau.

Der arbejdes med Danske fysioterapeuters behandlingsplan herunder inddragelse af simple og effektive test af styrke, balance, basismobilitet, og smerteniveau. Derudfra kan vi monitorere om behandlingen har effekt, og vurdere hvilke parametrer det er vigtigt at justere på.

Vi tilstræber at skabe en hyggelig atmosfære omkring holdtræningen hvor der er plads til alle uanset niveau.