logo

 

Vordingborg fysioterapi og træning er en klinik der udover manuel behandling af bevægeapparatet også tilbyder aktiv fysioterapi i form af superviseret træningsterapi i klinikkens træningsfaciliteter.

Vi er medlem af Danske Fysioterapeuter og har overenskomst med sygesikringen.

Vores kompetencer er bredt funderet indenfor de reumatologiske, ortopædkirurgiske og neurologiske specialer. Vi tilbyder:

– Almen fysioterapi til lidelser i bevægeapparatet

-Træningsterapi, Genoptræning individuel/hold, styrke/ kondition. Vi har ryg- og nakkehold og knæ/hofte hold. Parkinson/Sclerose/Hjerne hold.

– Vederlagsfri fysioterapi til borgere med funktionsnedsættelse og handicaps se link http://www.sst.dk/publ/Publ2008/Plan/Fysio/VejlVederlagsfriFysioterapi_4jul08.pdf.

– Behandling af motorisk usikre børn

– Idrætsfysioterapi

– Trykbølgebehandling også kaldet Shockwave til kroniske sene- og muskellidelser

– Funktionsprofil med henblik på “intelligent motion”

– Træningsoptimering til den seriøse atlet eller motionisten. Herunder bl.a. skadesforebyggende træning, sreening og klartest i forbindelse med din idrætsgren.

– Velværemassage.

Du kan læse mere om de enkelte tilbud under de selvstændige faneblade.

Vi vil glæde os til at se dig.

De bedste hilsner.

Mads, Tine og Michael.