logo

Vordingborg fysioterapi og træning er en klinik der udover manuel behandling af bevægeapparatet også tilbyder aktiv fysioterapi i form af superviseret træningsterapi i klinikkens træningsfaciliteter.

Vi er medlem af Danske Fysioterapeuter og har overenskomst med sygesikringen.

Vores kompetencer er bredt funderet indenfor de reumatologiske, ortopædkirurgiske og neurologiske specialer. Vi tilbyder:

– Almen fysioterapi til lidelser i bevægeapparatet

-Træningsterapi, Genoptræning individuel/hold, styrke/ kondition. Vi har ryg- og nakkehold og knæ/hofte hold. Parkinson/Sclerose/Hjerne hold.

– Vederlagsfri fysioterapi til borgere med funktionsnedsættelse og handicaps se link http://www.sst.dk/publ/Publ2008/Plan/Fysio/VejlVederlagsfriFysioterapi_4jul08.pdf.

– Behandling af motorisk usikre børn

– Idrætsfysioterapi

– Trykbølgebehandling også kaldet Shockwave til kroniske sene- og muskellidelser

– Funktionsprofil med henblik på “intelligent motion”

– Træningsoptimering til den seriøse atlet eller motionisten. Herunder bl.a. skadesforebyggende træning, sreening og klartest i forbindelse med din idrætsgren.

Du kan læse mere om de enkelte tilbud under de selvstændige faneblade.

Vi vil glæde os til at se dig.

De bedste hilsner.

Mads, Tine og Michael.